Słów parę o nas

Zmieniamy myślenie i podejście do kultury bezpieczeństwa pracy.

Jesteśmy nie tylko specjalistami ds. BHP, ale również psychologami i pedagogami, a więc znamy się dobrze na zmianach zachowania.

Dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem i narzędziami, aby inspirować oraz motywować kadrę kierowniczą i pracowników do kształtowania swojego środowiska pracy oraz tworzenia wysokiej kultury bezpieczeństwa.

Prowadzimy analizy, warsztaty i konsultacje kierując się słowami:

Słaby trener – opowiada. Dobry trener – wyjaśnia. Bardzo dobry trener – demonstruje.

Genialny trener – inspiruje.”

Nasze działania obejmują m.in:

  • Analizy Kultury Bezpieczeństwa – wskazują mocne i słabe strony bezpieczeństwa; na podstawie wyników opracowuje się długofalowy plan działania.
  • Wsparcie we wdrożeniu i realizacji programu bezpieczeństwa (m.in. poprzez doradztwo, treningi i coaching).
  • Narzędzia: Audyty Zachowań, Minuty dla Bezpieczeństwa, metody omawiania wypadków, system zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i inne.
  • Warsztaty z zakresu komunikacji, motywowania, psychologii bezpieczeństwa pracy i prowadzenia szkoleń BHP za pomocą metod aktywizujących.

Ponadto oferujemy:

  • Szkolenia okresowe BHP – łamiemy jednak stereotypy związane z tym rodzajem kształcenia – stosujemy metody pracy, które zmuszają uczestników do aktywnego zdobywania wiedzy i zastosowania jej w praktyce, m.in. autorskie gry szkoleniowe.
  • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy – prowadzone przez ratowników medycznych.
  • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  • Analizy stanowisk pracy i pod kątem obciążeń, warsztaty z fizjoterapeutą, masaże biurowe.
  • Obsługę firm pod kątem BHP.

Od 10 lat organizujemy również Dni BHP i Dni Zdrowia w Polsce oraz krajach niemieckojęzycznych.

Współpracujemy z firmami produkcyjnymi z różnych branż, CIOP, EU-OSHA, z mediami i zagranicznym firmami szkoleniowymi (m.in. Kirschstein&Partner i ETALON International).

Posiadamy również sklep z własnymi grami szkoleniowymi o tematyce BHP